Go to Top

Keuze voor toe te passen datanetwerk

Protocol:

100-101

Rekening houdend met de mogelijkheid van het toepassen van GBASE-T tot op de werkplek is een Cat5e of Cat6 datanet geГЇnstalleerd en gespecificeerd naar geldende internationale normen toereikend. Met het oog op specifieke multimediale toepassingen (als bijvoorbeeld toepassing op de horizontale bekabeling van CAI,gm Lambda control sensor
teststarter

VOIP, Video conferencing, intercom, alarmering) of in geval van de toepassing van 10Gigabit Ethernet zou een Cat6A of een afgeschermd concept gekozen kunnen worden. Een afgeschermd concept zal slechts overwogen kunnen worden indien de aardingsfaciliteiten toereikend gemaakt kunnen worden en indien het

hogere investeringsbedrag acceptabel is.

Topologie:

Zeker in geval van projecten met een groot aantal users is het niet altijd mogelijk om vanuit een centrale MER (Main Equipment Room) de

tag4

horizontale bekabeling tot aan de werkplek aan te leggen. In geval van de toepassing van glasvezel als FTTD (Fiber To The Desk) of FTTO (Fiber To The Office) kunnen grotere afstanden overbrugd worden waardoor een centrale topology mogelijk blijft. Voor de eindgebruiker kan het met name met het oog op de investering in actieve componenten en ten aanzien van het beheer van het datanetwerk

voordelen bieden

tag1

te kiezen voor een centrale netwerktopologie. Indien gekozen wordt voor een twisted pair oplossing mag de horizontale bekabeling niet langer dan 90 meter zijn. Bij een groot kantooroppervlak (en veelal een groter aantal

tag1

users) zullen meerdere patchruimten (Satelite Equipment Room) ingericht moeten worden waardoor de voordelen van een centrale topologie achterwege blijven.

Beheer:

Moderne datanetwerken kunnen onder meer beheerd worden met behulp van het programmeren van actieve apparatuur (in de tabel omschreven als switch patching). Mutaties en migraties op het datanetwerk kunnen doorgevoerd worden met behulp van het programmeren van identificatiecodes van de betreffende poorten. Dit betekent dat fysieke patches niet altijd uitgevoerd behoeven te worden. Zowel bij glasvezel- als kopernetwerken kunnen wijzigingen in het netwerk op deze wijze geregistreerd en gemuteerd worden. Anderzijds zijn er tegenwoordig mogelijkheden om Cat5,Cat5e en Cat6 datanetwerken met behulp van intelligente patchpanelen te beheren. In deze gevallen registreert het systeem de

tag1

migraties op het netwerk waardoor het beheer vereenvoudigd kan worden.

Beschikbaarheid:

Met het

oog op de beschikbaarheid van het datanetwerk kunnen eindgebruikers voorkeur geven aan het redundant uitvoeren van de gebouwbekabeling. Voor campus en backbone oplossingen kan redundancy in

tag2

de meeste gevallen eenvoudiger geГЇmplementeerd worden in vergelijking met de horizontale bekabeling. Indien gekozen wordt voor FTTD of FTTO zijn er mogelijkheden om aanvullende secondaire glasvezelverbindingen te leggen die slechts in geval van uitval van het primaire netwerk benut kunnen worden waardoor de beschikbaarheid van het datanetwerk verhoogd wordt. In geval

tag4

van Cat7 bestaat er

de mogelijkheid om gebruik te maken van Shared Cable. Hierbij worden de 4 aderparen in de Cat7 kabel gesplitst met behulp van speciale connectoren en voor meerdere doeleinden gelijktijdig toegepast. Voordeel hiervan kan zijn dat de horizontale bekabeling met een sterke reductie van het aantal verbindingen per werkplek uitgevoerd kan worden, zelfs tot

tag2

de helft van het aantal verbindingen ten opzichte van de conventionele datanetwerken. Nadeel hiervan is dat de Gigabit Ethernet protocollen (1000MBASE T en

10Gigabit Ethernet) in de regel gelijktijdig gebruik maken van 4 aderparen waardoor deze protocollen bij deze toepassing niet kunnen functioneren. Een dergelijk systeem kan op bepaalde segmenten voorzien worden van redundant uitgevoerde werkplekken indien volgens de conventionele wijze de poortbezetting voorzien wordt van meerdere aansluitingen. Evenzo geldt dat voor het toepassen van Shared Cable afgeschermde

tag1

kabel toegepast moet worden waarbij de afscherming zowel per aderpaar als ook voor het geheel plaatsvindt (PIMF-kabel). Dit impliceert dat de montage per poort

tag2

meer installatietijd in beslag neemt ten opzichte van UTP oplossing en dat de aardingsfaciliteiten geschikt gemaakt moeten worden voor het toepassen van een afgeschermd systeem.
200-120

Indien verwacht wordt dat in de komende 3 tot 5 jaar

tag4

geen 10 Gigabit Ethernet tot op de werkplek doorgevoerd zal worden zou een Cat5e of Cat6 netwerk geschikt zijn. In geval van Cat6A is er sprake van een

positieve ACR (headroom) bij hogere

tag4

bandbreedtes wat voordelen heeft ten aanzien van de datatransmissie, zeker indien multimedia toepassingen voorzien worden of indien in de toekomst voorzien wordt dat er protocollen met hoge transmissiesnelheden toegepast zullen worden.CHRYSLER oxygen sensor
Anderzijds indien voorzien wordt dat er zwaardere toepassingen gedurende de levensduur van het netwerk tot op de werkplek doorgevoerd moeten worden kan een keuze gemaakt worden voor een al of niet afgeschermd netwerk

met een hogere gespecificeerde bandbreedte. Bijvoorbeeld zou een AugmentedCat6, Cat7 of een fiber oplossing gekozen kunnen worden.

70-463

zp8497586rq