Go to Top

LAN ontwikkelingen

Het evenwijdige verloop van de ontwikkeling van protocolsnelheden en processorsnelheden zou een aanduiding kunnen zijn van een verband tussen beide parameters. De protocolontwikkeling lijkt gedreven te worden in mindere mate naar werkplekinformatie behoefte en in grotere mate op de technische toepasbaarheid gerelateerd aan processor ontwikkelingen. Enkele maanden na introductie van een protocol wordt het betreffende protocol in de praktijk in de backbone structuur reeds toegepast (vlg. de introductiefase conform de PLC-theorie).
Echter op werkplekniveau wordt een aanvang gemaakt met de toepassing van deze protocollen met een vertraging van ca. 4 tot 5 jaar na introductie.

Een investering van een datanetwerk kent een gangbare afschrijvingsperiode tussen de 6 en 8 jaar. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de afschrijvingsperiode van actieve componenten 2 tot 5 jaar betreft. Dit zou betekenen dat een datanetwerk in staat zou moeten zijn om gedurende haar levensduur de transmissie van 2 a 3 verschillende protocollen te kunnen verzorgen.

De IEEE normencommissies heeft de channel Cat6A specificaties in IEE 802.3an gedefinieerd. De TIA heeft in februari 2008 het 10GBASE-T Ethernet protocol geratificeerd. De benodigde bandbreedte voor het toepassen van 10GBASE-T Ethernet is afhankelijk van de zgn. codering ofwel Line Code.

Geef een antwoord