Go to Top

UTP en SFTP

Ter verduidelijking van het onderscheid tussen afgeschermde (Shielded Foiled Twisted Pair, SFTP) en niet-afgeschermde (Unshielded Twisted Pair UTP) datanetwerken, onderstaand enkele voorbeelden van kabelsoorten.

Afgeschermde oplossingen Class E/Category 6A en Class F/Category 7 zijn in potentie eenvoudiger geschikt te maken voor de toepassing van 10 Gigabit Ethernet ten opzichte van niet afgeschermde oplossingen. De eisen voor EMC en Alien Crosstalk zouden niet direct problemen opleveren voor deze afgeschermde oplossingen, indien op de juiste wijze geïnstalleerd. Voor U/UTP oplossingen dienen speciaal geconstureerde kabeltypen toegepast te worden om aan de Alien Crosstalk specificaties van de internationale standaarden te kunnen voldoen.

Conform de NEN1010 en NPR 5310nl wordt in Nederland het aardingstelsel voor utiliteitsprojecten ontworpen en geïnstalleerd. Voor afgeschermde datanetwerken is het conform de EN 50174 aanbevolen om zowel bij de patchkast als ook bij de outlet de afscherming te aarden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat tussen deze aardpunten geen spanningsverschillen van 1V of hoger ontstaan. In de praktijk blijkt dit laatste in Nederland zonder extra aardingsvoorzieningen lastig te realiseren. Evenzo is de afmontage van afgeschermde systemen tijdrovend, voor Cat7 PIMF kabel wordt rekening gehouden met een langere montageduur ten opzichte van een niet afgeschermde kabel.

Voor niet afgeschermde Cat6A oplossingen zijn diverse 500 MHz concepten met verificatie beschikbaar. De constructie van deze systemen is van dien aard dat m.n. de PSNEXT en de Alien Crosstalk sterk gereduceerd wordt.